Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie zapraszają do udziału w comiesięcznych wykładach filozoficznych online
przygotowanych przez Wykładowców z Instytutu Filozofii AIK.

Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie współczesnego człowieka na kwestie wartości humanistycznych poprzez podjęcie problemów natury etycznej, ważnych i aktualnych dla człowieka XXI w., oraz poprzez przybliżenie poglądów wybranych myślicieli z historii filozofii w kontekście ponadczasowych dylematów egzystencjalnych.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w 2022 roku.

Mamy nadzieję, że nasz wspólny projekt spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony oraz zachęci do włączenia się w dyskusję nad rolą i znaczeniem wartości w życiu człowieka. W trakcie każdego spotkania online przewidujemy również przestrzeń dla wypowiedzi ze strony Słuchaczy: na Państwa uwagi, komentarze, pytania.

Zapraszamy na pierwszy wykład 23.01.2023 (poniedziałek)
pt. Czy możemy zaplanować dobre społeczeństwo przyszłości i osiągnąć je biotechnologią?
który poprowadzi dr hab. Anna Bugajska, prof. AIK.

Udział: bezpłatny

Zaświadczenia: elektroniczne

Zgłoszenia na pierwszy wykład: FORMULARZ

Uczestnicy otrzymają dane do logowania na wydarzenie na podane w formularzu adresy mailowe.

Zgłoszenie na pierwszy wykład nie oznacza konieczności udziału w pozostałych (na każdy wykład będzie prowadzona osobna rejestracja).

Harmonogram wykładów

6.02.2023, godz. 15:00
dr hab. Anna Zhyrkova, prof. AIK
Mądrość – w ujęciu starożytnych myślicieli, czyli imperatyw poznania samego siebie

13.03.2023, godz. 15:00
dr Ewa Odoj
Rola autorytetów w relacji rodzic-dziecko w perspektywie filozoficznej

17.04.2023, godz. 15:00
prof. Piotr Mazur
Wychowanie intelektualne młodego człowieka – współczesne wyzwania, szanse, zagrożenia

8.05.2023, godz. 15:00
dr Szczepan Urbaniak SJ
Prawda? Czym jest, jak ją rozpoznać i jak ją zrozumieć.

5.06.2023 , godz. 15:00
dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK
Patriotyzm wczoraj i dziś

Serdecznie zapraszamy!

Logotyp Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie