Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie zrealizowały w 2024 r. III edycję projektu o zasięgu ogólnopolskim, pod nazwą „AKADEMIA WARTOŚCI”. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie odbiorców z wybranymi zagadnieniami filozoficznymi oraz dyskusja nad znaczeniem wartości w życiu człowieka.

W ramach wspólnej inicjatywy pracownicy naukowi Instytutu Filozofii UIK wygłosili 6 wykładów online: 

 • dr Robert Grzywacz Dylematy samooceny
 • dr hab. Jarosław Kucharski Wojny sprawiedliwe i wojny niesprawiedliwe
 • dr Jarosław Mikuczewski Kiedy kończy się życie? Etyczne dylematy końca życia
 • dr hab. Piotr Duchliński, prof. UIK Rola coachingu w przekazywaniu wartości
 • prof. dr hab. Józef Bremer Czy potrzebna jest nam neuropedagogika?
 • dr Ewa Odoj Jak (i po co) myśleć krytycznie w dzisiejszym świecie?

Uczestnicy przedsięwzięcia mieli możliwość zgłębienia tematów z zakresu filozofii i etyki, poznania poglądów wybranych myślicieli, zarówno w ujęciu historycznym, jak i w odniesieniu do teraźniejszości oraz zgłębili dylematy jakimi rządzi się życie ludzkie. Odbiorcy, wśród których byli między innymi nauczyciele, bibliotekarze, studenci, uczniowie, wymieniali myśli, zadawali pytania i dzielili się spostrzeżeniami.

Wykłady odbywały się z wykorzystaniem platformy Cisco Webex Meetings. Obsługę techniczną i stronę formalną sprawowali Pracownicy PBW w Krakowie.

Analiza ankiet ewaluacyjnych wykazała, że odbiorcy:

 • tematykę wykładów oceniali bardzo dobrze,
 • sposób prowadzenia wykładów oraz ich poziom merytoryczny również oceniali bardzo dobrze,
 • o projekcie najczęściej dowiadywali się z informacji e-mail od organizatora
 • decyzje o udziale w wykładach podejmowali z uwagi na interesujący tytuł wykładu oraz cyklu,
 • odbiorcy to osoby głównie powyżej 50 roku życia,
 • w większości są nauczycielami bibliotekarzami;
 • w przeważającej większości pracują/ uczą się w województwie małopolskim.

W pytaniu otwartym, dotyczącym zagadnień wartych rozważenia w przyszłości, uczestnicy wskazywali między innymi: historię filozofii, problemy natury etycznej w życiu człowieka, zagadnienia dotyczące prawdy i jej kryteriów, urzeczywistnienie wartości, różnorodność religii, etyki i kultur na świecie oraz sposoby porozumiewania się w pomimo różnic i chaosu.

Zainteresowanie wykładami online i ich pozytywne oceny zachęcają organizatorów do dalszej współpracy, promowania edukacji filozoficznej i kontynuowania projektu „AKADEMIA WARTOŚCI” w kolejnym roku akademickim.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie dziękuje Dyrekcji Instytutu Filozofii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie O. dr. Jackowi Poznańskiemu SJ oraz Pani dr Magdalenie Kozak za dotychczasową współpracę, Wykładowcom za wystąpienia oraz wszystkim Państwu za udział.