Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie oraz Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie zrealizowały w 2023 r. II edycję projektu o zasięgu ogólnopolskim, pod nazwą „AKADEMIA WARTOŚCI”. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie odbiorców z wybranymi zagadnieniami filozoficznymi oraz dyskusja nad znaczeniem wartości w życiu człowieka.

W ramach wspólnej inicjatywy Pracownicy Naukowi Instytutu Filozofii AIK wygłosili sześć wykładów online

 1. dr hab. Anna Bugajska, prof. AIKCzy możemy zaplanować dobre społeczeństwo przyszłości i osiągnąć je biotechnologią?  ▶ relacja z wykładu
 2. dr hab. Anna Zhyrkova, prof. AIKMądrość – w ujęciu starożytnych myślicieli, czyli imperatyw poznania samego siebie  ▶ relacja z wykładu
 3. dr Ewa OdojRola autorytetów w relacji rodzic-dziecko w perspektywie filozoficznej  ▶ relacja z wykładu
 4. prof. Piotr MazurWychowanie intelektualne młodego człowieka – współczesne wyzwania, szanse, zagrożenia   ▶ relacja z wykładu
 5. dr Szczepan Urbaniak SJPrawda? Czym jest, jak ją rozpoznać i jak ją zrozumieć   ▶ relacja z wykładu
 6. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK: Patriotyzm wczoraj i dziś   ▶ relacja z wykładu

Uczestnicy przedsięwzięcia mieli możliwość zgłębienia tematów z zakresu filozofii i etyki, poznania poglądów wybranych myślicieli, zarówno w ujęciu historycznym, jak i w odniesieniu do teraźniejszości. Odbiorcy, wśród których byli między innymi nauczyciele, bibliotekarze, studenci, uczniowie, wymieniali myśli, zadawali pytania poprzez czat i dzielili się spostrzeżeniami.

Wykłady odbywały się z wykorzystaniem platformy Cisco Webex Meetings. Obsługę techniczną i stronę formalną sprawowali Pracownicy PBW w Krakowie.

Analiza ankiet ewaluacyjnych wykazała, że odbiorcy:

 • decyzje o udziale w wykładach podejmowali z uwagi na interesujący tytuł wykładu oraz cyklu,
 • tematykę wykładów oceniali bardzo dobrze,
 • sposób prowadzenia wykładów oraz ich poziom merytoryczny również oceniali bardzo dobrze,
 • o projekcie najczęściej dowiadywali się z informacji e-mail oraz ze strony internetowej organizatora,
 • to osoby głównie w przedziale wiekowym 40-50 lat oraz powyżej 50 roku życia,
 • w większości są nauczycielami bibliotekarzami oraz nauczycielami,
 • w przeważającej większości pracują/ uczą się w województwie małopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.

W pytaniu otwartym, dotyczącym zagadnień wartych rozważenia w przyszłości, uczestnicy wskazywali między innymi: tematykę filozoficzną, stosunek do wartości różnych myślicieli filozoficznych, etykę i kwestie uniwersalnych wartości, a także wychowanie dzieci i młodzieży w duchu poszanowania wartości.

Zainteresowanie wykładami online i ich pozytywne oceny zachęcają organizatorów do dalszej współpracy, promowania edukacji filozoficznej i kontynuowania projektu „AKADEMIA WARTOŚCI” w kolejnym roku akademickim.

Dziękujemy Dyrekcji Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie O. dr. Jackowi Poznańskiemu SJ oraz Pani dr Magdalenie Kozak za dotychczasową współpracę, Wykładowcom za wystąpienia oraz wszystkim Państwu za udział.