Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie Filia w Proszowicach zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału w warsztatach metodycznych, kształcących umiejętności tworzenia edukacyjnych gier oraz zadań inspirujących uczniów do zdobywania wiedzy i kompetencji czytelniczych.
Podczas warsztatów nauczyciele w teorii i praktyce poznają zasady tworzenia gier literackich.


Termin: 5.04.2022, godz. 14.00-15.30

Forma: stacjonarnie

Adresaci: nauczyciele, bibliotekarze, wszyscy zainteresowani

Udział: bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenia online

Zgłoszenia: mailowe na adres filia.proszowice@pbw.edu.pl do 25 marca 2022 roku
(Proszę o podanie imienia, nazwiska i nazwy placówki oświatowej).

Informacje: filia.proszowice@pbw.edu.pl