Tydzień Bibliotek obchodzony od 2004 roku w dniach od 8 do 15 maja, w tym roku pod hasłem ,,Biblioteka – świat w jednym miejscu” jest dobrą okazją do promowania czytelnictwa i bibliotek. W ramach tegorocznej XIX edycji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Proszowicach wraz z biblioteką Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach zaproponowały uczniom grę literacką z twórczości i biografii Stanisława Lema z elementami wiedzy ekologicznej.

Uczniowie klasy 5 b podzieleni na pięć drużyn: Nieugięci, Nieustraszeni, Niezniszczalni, Niepokonani oraz Niezłomni zmagali się z wypełnieniem bardzo ważnej misji. Drużyny udały się w podróż międzyplanetarną, podczas której poznawały różne fantastyczne byty, z których przywiozły inspirujące pomysły na ratowanie świata. Aby nie zgubić się i wrócić na Ziemię należało przestrzegać wyznaczonej trasy i kolejności bytów fantastycznych.

W pięciu bytach (Natrium, Nieistnienie, Niebyt, Niepożądanie, Nicowanie) mierzyli się z:

  • maszyną do pisania i nowo poznanym słowem neologizm, znaczenia, którego szukali w słownikach,
  • grą w klasy i określeniem elementów baśniowych oraz fantastyki np. dawno, dawno temu..,
  • nazwaniem uczuć, którymi kierował się Klapacjusz,
  • poznaniem biografii i twórczości Stanisława Lema z kodem QR,
  • linkiem do gry i zapamiętaniem pięciu znikających wyrazów, które służyły dalszej części polecenia.

Aby Klapacjusz nie zniszczył w zawiści i zazdrości świata swoimi niemądrymi pomysłami należało znaleźć rozwiązania tej sytuacji. Uczniowie zapisywali na zielonych karteczkach przykłady postaw ekologicznych i zasady jakie powinniśmy przestrzegać, żeby ocalić świat przed zagładą.

Czas nie był naszym sprzymierzeńcem, szybko upłynął i należało wrócić do kolejnych zajęć w klasach. Dziękujemy uczniom za wspólną zabawę i dobrze wykonane zadania!

Nasze podziękowania kierujemy również do osób, które przygotowały zadania do gry, Paniom mgr Aldonie Kruk i Marzenie Suli-Matuszkiewicz oraz opiekunkom bytów: Pani mgr Małgorzacie Herman i Pani Bożence.

Organizatorzy:
Renata Królikowska
Edyta Nowakowska