Odręczny rysunek uśmiechniętej postaci, trzymającej w rękach baner z napisem wolni od uzależnień.

REGULAMIN

Życie we współczesnym świecie to ciągły wyścig, walka i  dążenie do sukcesu.                          To wszystko sprawia, że wielu młodych ludzi często nie potrafi odnaleźć się w takiej rzeczywistości. Żyjąc pod presją współczesnego świata i jego wymagań są oni narażeni na różnego typu uzależnienia i złe nawyki.

Dlatego ważne  jest już wśród najmłodszych dzieci, podejmowanie różnych działań profilaktycznych. Uświadamianie ich o istniejących zagrożeniach i zapobieganie wszelkim   niepożądanym zjawiskom , z którymi uczniowie mogą się stykać w rzeczywistości szkolnej               i pozaszkolnej oraz kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo.

Te działania podejmują instytucje zajmujące się wychowywaniem dzieci i młodzieży,                a więc przedszkola, szkoły, biblioteki, tym bardziej, że  profilaktyka uzależnień jest jednym                z zadań polityki oświatowej na rok szkolny 2019 /2020.

Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Proszowicach oraz Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościelcu, realizują wspólny program profilaktyczny skierowany do  przedszkoli i klas nauczania początkowego szkół podstawowych z gminy Proszowice.  Program ten zyskał akceptację Burmistrza Gminy  i Miasta Proszowice, dzięki czemu pozyskaliśmy fundusze na jego realizację.

Założeniem programu jest przede wszystkim uświadamianie najmłodszych o istniejących zagrożeniach , które czyhają na nich w bliższym i dalszym otoczeniu oraz wyposażenie       ich w umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Chodzi tutaj przede wszystkim  o różnego rodzaju uzależnienia od substancji psychoaktywnych – alkoholu i nikotyny , ale również,  co jest nie małym problemem dzisiejszych czasów – uzależnienie od Internetu, telewizji czy telefonu komórkowego.

Jednym z punktów programu jest  konkurs na edukacyjną gazetkę ścienną o charakterze  profilaktycznym, skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w konkursie. Szczegóły dostępne są w załączonym regulaminie.