Niebieski napis drukowanymi literami Nasza Małopolska - Proszowice Tropiciele Tajemnic Proszowic na tle fragmenty mapy.

Terenowa gra miejska nawiązuje do historii miasta i postaci związanych z dziejami naszego regionu. Uczestnicy gry będą mieli okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami pozyskania informacji w wybranych obszarach tematycznych. Mamy nadzieję, że będzie to czas dobrej zabawy i rekreacji na świeżym powietrzu. Dla uczestników gry organizatorzy przygotowali nagrody!!!