Rok szkolny 2021/2022

Odpowiedzialność za środowisko naturalne, czyli jak to jest w rzeczywistości

Opis: Dużo zrobiono dla środowiska naturalnego, ale czy w praktyce wszyscy stosują się do nowych standardów?
Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie

Wartość szlachetnych postaw na podstawie wybranych postaci literackich

Opis: Szukanie odpowiedzi, dlaczego trzeba i jak można żyć w świecie wartości.
Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie

Zdrowie : samodyscyplina w dążeniu do zdrowego odżywiania

Opis: Dyscyplina  to kontrolowanie zachowań i stała praca nad sobą. Od nas zależy, czy jemy zdrowe produkty.
Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie