Regulamin korzystania ze zbiorów i usług
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie
Filii w Proszowicach