Czerwony wykrzyknik na jaskrawo żółtym tle.

odwołujemy wszystkie zaplanowane w marcu zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz decyzją rządu o zawieszeniu zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych z dniem dzisiejszym odwołujemy wszystkie zaplanowane w marcu zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych.