Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie zapraszają do udziału w comiesięcznych wykładach filozoficznych online
przygotowanych przez Wykładowców z Instytutu Filozofii UIK.

Czwarty wykład z cyklu odbędzie 08.04.2024 (poniedziałek) o godz. 15.00.
Wystąpienie pt. Rola coachingu w przekazywaniu wartości przygotował dr hab. Piotr Duchliński, prof. UIK.

Wykłady odbywają się w ramach wspólnie podjętej inicjatywy placówek zapoczątkowanej w 2022 r. pod nazwą „AKADEMIA WARTOŚCI”.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach i do włączenia się w dyskusję. W trakcie każdego spotkania online przewidujemy również przestrzeń dla wypowiedzi ze strony Słuchaczy: na Wasze uwagi, komentarze, pytania.

Udział: bezpłatny

Zaświadczenia: elektroniczne

Zgłoszenia na wykładFORMULARZ

Uczestnicy otrzymają dane do logowania na wydarzenie na podane w formularzu adresy mailowe.

Zgłoszenie na czwarty wykład nie oznacza konieczności udziału w pozostałych (na każdy wykład będzie prowadzona osobna rejestracja).

Harmonogram wykładów

13.05. 2024, godz. 15:00

prof. dr hab. Józef Bremer
Czy potrzebna jest nam neuropedagogika?

24.06.2024, godz. 15:00

dr Ewa Odoj
Jak (i po co) myśleć krytycznie w dzisiejszym świecie?

Serdecznie zapraszamy!

Logotyp Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie