Tegoroczna edycja to konkurs literacko-plastyczny na kartkę urodzinową
dla Wisławy Szymborskiej ˮZ szuflady Pani Wisławy”

Zadanie:
Wykonanie kartki na 100-lecie urodzin Wisławy Szymborskiej w technice kolażu i w formie
limeryku, nawiązującej do twórczości i osoby noblistki.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów z klas V-VII szkół podstawowych z powiatów:
krakowskiego i gminy miejskiej Kraków, miechowskiego, oświęcimskiego, proszowickiego.

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla
pocztowego) w terminie do 14 kwietnia 2023 roku
.

REGULAMIN KONKURSU

Zachęcamy do udziału!