Cztery żuczki rysunkowe w kolorze żółtym, zielonym, niebieskim i czerwonym.

Samorząd Województwa Małopolskiego zaplanował wdrożenie Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” w przedszkolach na terenie całego regionu już w okresie wakacji.

Jesteśmy współorganizatorem projektu razem z Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu.

Opis projektu: Dla dzieci, ich wychowawców i rodziców/opiekunów przygotowane zostały bezpłatne dostępy do portalu „Bilingual Future”, dzięki którym – wraz z sympatycznymi żuczkami Baby Beetles – uczestnicy projektu wejdą wspólnie w naturalny sposób w świat języka angielskiego. Zawarte w scenariuszach na każdy dzień filmy, piosenki, aktywności ruchowe i plastyczne zapewniają wspaniałą, kontekstową zabawę z językiem angielskim i tym samym umożliwiają autentyczne wychowywanie
w dwujęzyczności.

Zgłoszenia: W celu otrzymania dostępu do platformy Programu uprzejmie prosimy dyrektorów placówek o zgłoszenia mailowe na adres pedagogicznych bibliotek wojewódzkich najbliższych swojej siedzibie:

  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. F. Focha 39, 30-119 Kraków, tel. 12 421 10 98,

e-mail: dwujezycznedzieci@pbw.edu.pl

  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300
    Nowy Sącz, tel. 18 443 70 67,

e-mail: dwujezycznedzieci@onet.pl

  • Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 73 90,
    e-mail: dwujezycznedzieci@bpt.edu.pl

Z uwagi na ograniczoną pulę dostępów oraz czas trwania akcji (do 30.09.2020) prosimy o kontakt możliwie najszybciej. Limit zgłoszeń ograniczony.

Więcej informacji: PROJEKT EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!