Banner VI Konkursu Filialnego Jan Paweł II - Polak, Papież, Człowiek. Historia ukryta w lapbooku z wizerunkiem Jana Pawła II unoszącego prawą dłoń.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie wraz z Filiami w Chrzanowie, Miechowie, Nowej Hucie, Oświęcimiu, Proszowicach i Słomnikach w ramach uczczenia obchodów Roku Świętego Jana Pawła II zaprasza uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami do wzięcia udziału w VI Konkursie Filialnym

„Jan Paweł II – Polak, Papież, Człowiek.
Historia ukryta w lapbooku”.

Cele: upamiętnienie Roku Świętego Jana Pawła II, upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Papieża, kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na określony temat i selekcji zgromadzonych materiałów, promowanie nowatorskich metod i form pracy, pobudzanie kreatywności, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników.

Adresaci: uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych z miasta i gminy Kraków oraz powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, oświęcimskiego i proszowickiego.

Zadanie: samodzielne wykonanie lapbooka związanego z postacią Jan Pawła II.

Terminy:

 do 30 X 2020 r. składanie prac konkursowych,
do 6 XI 2020 r. rozstrzygnięcie etapu eliminacji, ogłoszenie listy osób, których prace zostały zakwalifikowane do finału,
do 23 XI 2020 r. rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników.

 Prace nadesłane wcześniej w czasie epidemii zostaną uwzględnione w konkursie.

Prace należy składać w poszczególnych Filiach (zgodnie z powiatem) – osobiście lub pocztą na adres:

  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Chrzanowie, al. Henryka 53, 32-500 Chrzanów
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Miechowie, ul. Ks. Skorupki 4, 32-200 Miechów
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Nowej Hucie, os. Kościuszkowskie 2A, 31- 858 Kraków (placówki z miasta i gminy Kraków)
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Proszowicach, ul. 3 Maja 91, 32-100 Proszowice
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Słomnikach, ul. Kościuszki 26, 32-090 Słomniki (powiat krakowski)

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i drobne upominki.
Pozostali uczniowie (finaliści), których prace zostały zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski
Małopolski Kurator Oświaty, Pani Barbara Nowak

Więcej informacji oraz warunki udziału w konkursie dostępne są w Regulaminie.

Informacje o konkursie:

PBW Kraków Filia w Chrzanowiefilia.chrzanow@pbw.edu.pl
tel. 32 623 45 13
PBW Kraków Filia w Miechowiefilia.miechow@pbw.edu.pl
tel. 41 383 12 32
PBW Kraków Filia w Nowej Huciefilia.nowahuta@pbw.edu.pl
tel. 12 644 00 09
PBW Kraków Filia w Oświęcimiufilia.oswiecim@pbw.edu.pl
tel. 33 842 45 93
PBW Kraków Filia w Proszowicachfilia.proszowice@pbw.edu.pl
tel. 12 386 12 28
PBW Kraków Filia w Słomnikachfilia.slomniki@pbw.edu.pl
PBW KrakówWydział Współpracy ze Środowiskiemwspolpraca@pbw.edu.pl
tel. 12 427 33 77 w. 21
kom. 570-298-500

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!